NL FR EN

Huisartsen en praktijkverpleegkundigen

Algemene geneeskunde. Voltijdse huisartsen.

General medecine. English spoken. English information : choose EN on top.

Médecine générale. On parle français.Informations en français : choisissez FR en haut à droite.

Medicina general. hablamos espanol (Dr.Deprost)

Medicina generale. noi parliamo italiano (Dr.Venneman).

Praktijk erkend voor universitaire postgraduate opleidingen (Luc Deprost MD PhD) , erkend voor militie en politie, erkend voor dieetbegeleiding PNK (dr.Deprost) . Alle artsen geconventioneerd.

Dr. Luc Deprost

Dr. Luc Deprost

MD PhD  

Brusselsesteenweg 232
9230 Wetteren
Tel: 09 369 98 98

Dr. Myriam Venneman

Dr. Myriam Venneman

Brusselsesteenweg 232
9230 Wetteren

Tel: 09 369 98 98

Dr. Tali Rahoens


Dr. Tali Rahoens

Brusselsesteenweg 232
9230 Wetteren

Tel: 09 369 98 98

Dr. Laura Dick

Brusselsesteenweg 232
9230 Wetteren

Tel: 09 369 98 98


Mw.  Jolien De Vriese 

Verpleegkundige. Werkt meestal op maandag, dinsdag en donderdag


Dhr. Geoffrey Poelman

Verpleegkundige. Werkt meestal op maandagavond na 15.30; en de hele dag op woensdag en vrijdag.


Praktijkverpleegkundigen

Onze verpleegkundigen hebben een goede kennis van ziekten en medicijnen. Daarnaast beheersen ze de software van de praktijk. Ook ontvangen zij onder toezicht, de patiënten om volgende diensten te verlenen:

• Levering van documenten of kopieën

• Toediening van vaccins en andere injecties

• Bloedstalen afnemen nadat een arts een voorschrift heeft gemaakt

• Cardiogrammen

• Longtesten (spirometrie)

• Uitleg geven over medicatie (inclusief demonstratie en oefenen van inhalatoren, aërosols etc.)

• Wondcontrole

• Gehoortesten (audiometrie)

• Vervolggesprekken (dieet, stoppen met roken, alcohol, stress)

• Verwijderen van hechtingen (draden of nietjes) en oordopjes,

• Behandeling van wratten

• Voor de benen: de bloedcirculatie testen (met Doppler-microfoon) of de gevoeligheid van de voeten (met mono-filament). 

• Bewaking van bloeddruk, pols, hartslag en/of zuurstofgehalte in het bloed (vingertest)

• Geheugentests

• Administratie voor de goedkeuring van terugbetaling van een geneesmiddel door de mutualiteit

• Aanmaken van een nieuw patiëntendossier of uw vorig dossier opvragen

Daarnaast neemt de verpleegkundige een deel van de telefoontjes voor haar rekening en maakt afspraken.

Voor een afspraak met de verpleegkundige hoeft u niet te betalen. Wel moet uw e-ID recentelijk bij het kabinet zijn ingelezen. De verpleegkundige legt besluiten en handelingen steeds voor aan de aanwezige arts.


Tijdelijke vervangers

In de zomervakanties zorgen studenten arts of verpleegkunde voor vervanging van de verpleegkundigen en/of secretariaatsmedewerkers. 

Vroegere stafleden

Dr.Monfret heeft haar opdracht als HAIO (huisarts in opleiding ) beëindigd op 25/09/2023. Zij verhuist naar Lier. Haar patiënten worden verder opgevolgd bij Medi Kwatrecht.

Klaargelegde of elektronisch gemaakte herhalingsvoorschriften en attesten

 Het maken van voorschriften zonder raadpleging is enkel voorzien indien:

  • er een landelijke lockdown is
  • u bij een recente raadpleging (minder dan een maand geleden) iets vergeten vragen bent

Uw gezondheidstoestand kan intussen veranderd zijn, laten we dit samen opnieuw bekijken op raadpleging.

Medicamenten die een voorschrift vereisen (ook "de pil") kunnen ook na jaren gebruik- toch niet meer de juiste zijn. Daarom komt u best op raadpleging. Ook kinevoorschriften en alle attesten werkonbekwaamheid vereisen wettelijk een raadpleging.

Sinds 2021 kan u vanaf uw 50 jaar in de apotheek uw griepvaccin ophalen zonder voorschrift (met tussenkomst mutualiteit, aan de beste prijs). Wie jonger is dan 50 heeft wel nog een voorschrift nodig.